ประชาสัมพันธ์

Phitsanulok Studio น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

Google เปลี่ยนโลโก้ รับวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2562

วันนี้ที่หน้าเว็บ google.co.th ได้มีการเปลี่ยนโลโก้ ของ google โดยเปลี่ยนเป็นแอนิเมชั่น ให้ผู้เข้าหน้า google สามารถคลิกเล่น เพื่อดูรายละเอียดสำคัญของวันคุ้มครองโลก เมื่อเราเข้ามาหน้าแรก Google จะพบแอนิเมชั่นตรงบริเวณโลโก้เดิม เราสามารถกดเล่นเพื่อดูรายละเอียดได้ เมื่อกดเล่นจะเป็นแอนิเมชั่นแสดงถึงสัต...

Read More