ประชาสัมพันธ์

สมาชิก พิษณุโลกไลฟ์

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน

พิษณุโลกไลฟ์ เปิดรับสมัครจาก Facebook Login เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกจะสามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบจากการใส่ข้อมูลได้

สมัครสมาชิก พิษณุโลกไลฟ์ ผ่าน Facebook Login

การสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ของ พิษณุโลกไลฟ์ ทางพิษณุโลกไลฟ์ จะขอสมาชิกผ่าน app phitsanuloklife เพียงที่จำเป็นสำหรับการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการ และใช้งานข้อมูลเว็บ พิษณุโลกไลฟ์เท่านั้น