ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ การจราจร

การจราจรสี่แยกอินโดจีน การมีรถสะสมแต่เคลื่อนตัวได้ดี รับการจราจรเข้าสู่กรุงเทพฯ

การจราจรสี่แยกอินโดจีน การมีรถสะสมแต่เคลื่อนตัวได้ดี รับการจราจรเข้าสู่กรุงเทพฯ

ที่บริเวณสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเส้นทางขาล่องที่รถทางภาคเหนือและภาคอีสานจะผ่านบริเวณจุดนี้ และยิ่งกว่านี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยแล้ว ทำให้ปริมาณรถบริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมามีปริมาณค่อนข้างมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาบริเวณรถขาล่องทั้ง...

รายละเอียด