ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ วัดแสงดาว

ชื่นชม เด็กพิษณุโลก ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมช่วยสัปเหร่อที่วัดแสงดาว

ชื่นชม เด็กพิษณุโลก ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมช่วยสัปเหร่อที่วัดแสงดาว

เด็กกลุ่มนี้ครับ ปิดเทอมนี้เขาพากันไปที่วัดแห่งหนึ่งครับ ที่พิษณุโลก ไปช่วยงานสัปเหร่อ ไปช่วยงานศพ ที่เมรุของวัดแห่งนี้ วัดแสงดาว อำเภอเมืองพิษณุโลก น้องๆนักเรียนครับในหมู่บ้านใกล้กับวัดเนี่ยมาช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมประกอบพิธีเผาศพที่วัด มาช่วยกันเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดเมรุ เตรียมเตาเผาศพ ตกแต่ง...

รายละเอียด